เพื่อให้การตรวจสอบ การแจ้งโอนถูกต้องและรวดเร็ว กรุณากรอกหมายเลขคำสั่งซื้อให้ครบและถูกต้องด้วยนะคะ

กรอกหมายเลขคำสั่งซื้อในช่องแรกค่ะ

*กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการบันทึก